Lìnies de recerca

Canvi climàtic i global. Geociències marines. Oceanografia.

Grup d'Estudi de Processos Oceànics i Climàtics (GEPOC)

Department / Institut: Institute of Environmental Science and Technology/Department of Geography at UAB.

Objectius
Estudi de processos oceànics que tenen incidència sobre el clima i el cicles biogeoquímics. Els processos estudiats són de caire biogeoquímic, ecològic, sedimentològic o físic, emprant tècniques diverses i estan relacionats amb la circulació oceànica, els fluxos de transferència de materia/partícules i els ecosistemes. S'estudia tant l'evolució d'aquests processos en el temps com el seu estat actual i la seva alteració antròpica. Les àrees d'estudi cobreixen la majoria de regions oceàniques, en particular les zones polars, l'Atlàntic i la Mediterrània.

http://grupsderecerca.uab.cat/gepoc/en.

Dades de contacte
Antoni Rosell i Melé
antoni.rosell@uab.cat
Tel. 935813583
Fax. 935813331

ICTA
Edifici C
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Responsables: Pere Masqué Barri, P. Graham Mortyn, Antoni Rosell i Melé, Sergio Rossi, Patrizia Ziveri

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats