foto

Miguel Ángel Martínez Botí

Llicenciat en Ciències Ambientals per la UAB (2000-2004). Màster en Estudis Ambientals (ICTA, UAB) (2006). Diploma d'Estudis Avançats (DEA) (2007. Estudiant de doctorat (finalització de tesi Març 2009). Tema de tesi: Proxys per a l'estudi de la superfí­cie oceànica basades en foraminífers planctònics (validació a la columna d'aigua i aplicació al registre fóssil)

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats