foto

François Diaz Maurin

François Díaz Maurin és un enginyer amb experiència en projectes a gran escala en les indústries nuclears francesa i nord-americà. Al 2010 es va unir al grup de recerca Integrated Assessment l'ICTA-UAB i treballa amb Dr Mario Giampietro sobre les qüestions de subministrament d'energia.

http://www.fdiazmaurin.eu/

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats