Missió i objectius

L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) té com a missió promoure, dur a terme i difondre recerca, així com formar investigadors/es per a contribuir a la comprensió del medi ambient i la resolució dels reptes que s'esdevenen de la seva interacció amb la societat.

La visió de l'ICTA és la d'esdevenir un dels centres de referència en estudis ambientals d'Europa, tenint com a factors diferenciadors la internacionalització, la pluridisciplinarietat i la interacció amb els diferents stakeholders, en el marc de la sostenibilitat basada en els valors de la responsabilitat social.

El medi ambient per la seva naturalesa transversal interessa a tots els àmbits de la societat i a tots els camps de coneixement. La formació i la recerca en ciències ambientals ultrapassa l'estructura especialitzada dels departaments i les divisions entre disciplines. Obliga per tant a un diàleg constant i a una continua col·laboració interdisciplinar.

Societat i medi han desenvolupat unes relacions profundes i complexes en el temps i a l'espai que han donat lloc a importants canvis socioambientals, a escales globals intermèdies i locals. La gestió ambiental, projectada en territoris concrets, afecta per tant al conjunt de la societat.

Per altra banda, la dinàmica dels estudis universitaris en Ciències Ambientals, promoguts per la UAB al 1992, i homologats com a carrera universitària al 1996, ha creat la demanda d'un centre obert a estudiants i professors/es, i d'una eina útil i flexible de comunicació entre la universitat, l'administració, les empreses i la societat en general. El Centre d'Estudis Ambientals (CEA ara ICTA) va néixer el 1996 amb aquests objectius:

 • Ser un lloc d'intercanvi i de debat entre investigadors/es de diferents disciplines.
 • Impulsar i promoure la recerca interdisciplinària en ciències ambientals conjuntament amb els diferents departaments i grups de recerca implicats.
 • Potenciar programes d'investigació sobre diferents aspectes del medi ambient i temes relacionats.
 • Col.laborar en tasques de formació en ciències ambientals coordinant i impulsant els estudis de màster i doctorat, així com la formació continuada en aquest camp.
 • Crear un pont entre la universitat i la societat per afavorir i promoure el diàleg social i la reflexió sobre el medi ambient i el territori.
 • Oferir una estructura de recerca i assessorament científic i tècnic i eines metodològiques per afrontar la gestió socioambiental a les diferents escales.

Equip de Direcció

 • Directora: Jordina Belmonte Soler
 • Sotsdirectora de recerca: Patrizia Ziveri
 • Sotsdirector de Postgrau-Màster: Carme Miralles Guasch
 • Secretaria científica:
 • Coordinadora de doctorat: Montserrat Sarrà Adroguer
 • Transferència de coneixement: Martí Boada Juncà
 • Coordinador de Grau de Ciències Ambientals: Joan Rieradevall Pons
 • Edifici ICTA/ICP: Maria Rosa Rovira val

Àrees d'investigació principals

 • Biodiversitat. Riscos biològics. Agroecologia. Etnoecologia.
 • Canvi climàtic i global. Geociències marines. Oceanografia.
 • Ecologia industrial. ACV, E&MFA i ecodisseny.
 • Economia ecològica. Sociologia ambiental. Polítiques públiques i medi ambient.
 • Empresa i medi ambient. Gestió, comptabilitat ambiental. Responsabilitat social corporativa.
 • Energia, economia, societat i medi ambient.
 • Gestió de l'aigua: aspectes socials, territorials, tecnològics i ambientals.
 • Monitorització ambiental. Contaminació. Aerobiologia.

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats