Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims llibres publicats

2015 Handbook of Ecological Economics[disponible en anglès]

2015 Íntag, un territorio en disputa: evaluación de escenarios territoriales extractivos y no extractivos[disponible en castellà]

2015 Cambio global, cambio local La sociedad tsimane’ ante la globalización [disponible en castellà]

2014 Recerca al Parc Natural de la Serra de Collserola 1983-2013: Síntesi dels estudis i treballs realitzats

La dimensió ambiental del sector primari al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. El cas de l’explotació d’agricultura ecològica de Can Pèlacs (Matadepera), a VI Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

2007 - Editorial: Diputació de Barcelona - ISBN:978-84-9803-221-5- Pags 0

Autors de l'ICTA:
Laia Domènech, Iago Otero Armengol

Tots els autors':
Iago Otero, Laia Domènech i Alba Escalona

Abstract
Aquest article té la seva base conceptual en dues de les anomenades disciplines híbrides: l’ecologia del paisatge i l’agroecologia. Les disciplines híbrides són noves propostes epistemològiques i metodològiques que sorgeixen com a resposta al corrent dominant en la ciència contemporània, que tendeix a especialitzar i parcel.lar excessivament el coneixement. Mentre que els científics agrícoles desenvolupen noves tecnologies basades en el coneixement científic per modernitzar l’agricultura tradicional, els agroecòlegs estudien les tecnologies tradicionals de pagesos i indígenes per obtenir coneixements científics moderns. L’ecologia del paisatge tracta els aspectes estructurals i funcionals del paisatge, i fa una aportació notable respecte al paper de les activitats agrosilvopastorals tradicionals (o aquelles dissenyades amb criteris agroecològics) en la conservació dels espais naturals. El concepte de dimensió ambiental del sector primari fa referència al paper de l’activitat agrosilvopastoral sostenible en el funcionament ecològic del territori i als vincles positius que s’estableixen entre el sector primari i el sistema socioeconòmic: generació i manteniment de diversitat paisatgística, manteniment de biodiversitat, reducció de la vulnerabilitat del territori enfront a grans incendis forestals, producció de recursos bàsics del turisme de natura –cultura, paisatge i natura– i suport per a l’educació ambiental. La descripció de l’explotació d’agricultura ecològica de Can Pèlacs (Matadepera) servirà per exemplificar els beneficis del manteniment de l’afeblit sector primari al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats