Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims llibres publicats

2015 Handbook of Ecological Economics[disponible en anglès]

2015 Íntag, un territorio en disputa: evaluación de escenarios territoriales extractivos y no extractivos[disponible en castellà]

2015 Cambio global, cambio local La sociedad tsimane’ ante la globalización [disponible en castellà]

2014 Recerca al Parc Natural de la Serra de Collserola 1983-2013: Síntesi dels estudis i treballs realitzats

Integració de la gestió del territori i la planificació forestal a la gestió del risc d’incendis forestals. Cas del Projecte d’actuacions per a la prevenció de grans incendis forestals Matadepera a VI Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

2007 - Editorial: Diputació de Barcelona - ISBN:978-84-9803-221-5- Pags 0

Autors de l'ICTA:
Iago Otero Armengol

Tots els autors':
FARRIOL, R.; PLANA, E.; OTERO, I.

Abstract
Dels múltiples factors de risc que afecten els boscos de Catalunya, els incendis forestals de gran superfície estan adoptant una dimensió ecològica, social i econòmica catastròfica i desconeguda fins fa poques dècades. La terciarització de l’economia, que ha comportat l’abandonament de les activitats agràries tradicionals i l’augment de l’ús recreatiu i urbà dels espais rurals, és una de les causes estructurals dels grans incendis forestals. Davant d’això, les estratègies referides a l’aparició, propagació i extinció del foc haurien d’anar més enllà del fet concret dels incendis forestals i fer referència al foment de la gestió forestal i el desenvolupament rural, posant èmfasi en l’actuació sobre la quantitat de combustible i la seva distribució.
El Projecte d’actuacions per a la prevenció de grans incendis forestals al municipi de Matadepera, on s’ha inclòs la metodologia dels incendis de disseny, és un exemple pioner d’integració de la gestió del territori rural, la planificació forestal i la prevenció d’incendis forestals. Les actuacions que s’hi preveuen tenen l’objectiu d’assolir una estructura agroforestal menys vulnerable a un gran incendi, i el seu disseny s’ha basat en l’optimització econòmica i ambiental del binomi cost-benefici. La coincidència d’algunes actuacions amb els objectius de les explotacions agràries existents i potencials del municipi (com el manteniment i la recuperació de camps) planteja un interessant escenari sinèrgic amb grans possibilitats per a la gestió de la biodiversitat i el paisatge de Matadepera i el parc natural.

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats