Autors de l'ICTA

Projectes relationats

Últims articles publicats

2015 What explains public support for climate policies? A review of empirical and experimental studies[disponible en anglès]

2015 Socially sustainable degrowth as a social–ecological transformation: repoliticizing sustainability[disponible en anglès]

2015 Bolivia set to violate its protected areas[disponible en anglès]

2015 What if solar energy becomes really cheap? A thought experiment on environmental problem shifting[disponible en anglès]

El consum d'aigua i l'especulació urbanística a Matadepera (1931-1983). Primers resultats del projecte "memòries d'una feixa"

2008, TERME - número/volum 23 - ISSN: 0213-667 - Pàgines 203-238

Autors de l'ICTA:
Iago Otero Armengol

Tots els autors:
Vicenç Ruiz, Iago Otero i Raül Aguilar

Abstract
Avui dia, a ningú no se li escapa la importància d’un recurs com l’aigua i les conseqüències del seu malbaratament. Mentre les institucions apel·len a una «nova cultura de l’aigua», des de la disciplina històrica entenem que l’ús i abús sobre aquest recurs no és només fruit d’una actitud cultural, sinó que respon a un model de desenvolupament econòmic i social ben defi nit. A partir de la seva anàlisi i comprensió, potser, podrem ajudar a transformar-lo. A continuació presentem els primers resultats del projecte «Memòries d’una feixa», una recerca històrica i ambiental que pretén analitzar l’evolució de Matadepera al llarg del segle passat. Donada la seva rellevància, tant a nivell català com local, hem decidit començar per la qüestió de l’aigua.

Article

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats