Campus de Ciències Ambientals i de la Terra de la Muntanya d'Alinyà. Premi 2016-2018

Coberta llibre Campus Muntanya Alinyà 2016-2018

Campus de Ciències Ambientals i de la Terra de la Muntanya d'Alinyà. Premi 2012-2016

Coberta llibre Campus Muntanya Alinyà 2012-2016

Els sistemes naturals de la vall d'Alinyà

Coberta llibre Els sistemes naturals de la vall d'Alinyà

Documentació

D’ençà el 1999, la Fundació Fundació Catalunya - La Pedrera ha promogut la realització de nombrosos estudis i informes sobre els valors i les característiques del medi natural i social de la Muntanya d'Alinyà l’objectiu de generar tota la informació necessària per poder dur a terme una gestió sostenible d’aquest espai, millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen i promoure’n l’ús públic.

A l’ICTA es poden consultar tots aquests estudis i informes, només cal demanar-los al coordinador del Campus, en Martí Boada (icta.alinya@uab.cat). També es disposa de guies i mapes de la Muntanya d’Alinyà.

 

Projectes de fi de grau de la Llicenciatura de Ciències Ambientals (treballs en grup) realitzats en el marc del Campus de Ciències Ambientals i de la Terra de la Muntanya d’Alinyà.

2012-2013

Adaptació d'itinerari d'educació ambiental i sensorial a la Vall d'Alinyà.

Autosuficiència energètica. Estudi pilot a Alinyà (Alt Urgell).

Avaluació de l’aplicació de la biomassa produïda a la vall d’Alinyà per la producció d’energia calorífica.

La ramaderia extensiva a la Vall d'Alinyà. Un retrat de la ramaderia de muntanya al S.XXI

Caracterització del Potencial Agroecològic de la Vall dAlinyà

Estudi de la recollida i transport dels residus a les zones rurals difoses: la Vall d'Alinyà

Anàlisi socioambiental dels voltors a Alinyà : evolució, percepció i viabilitat

Un gegant del cel en perill d'extinció.

Anàlisi de la viabilitat econòmica i ecològica de la patata d'Alinyà. Transició cap a un model ecològic

Propuesta de implementación del cultivo del manzano (Malus domestica) en la Vall d'Alinyà: análisis de viabilidad ambiental-económica y certificación de créditos voluntarios de carbono

Protocol de viabilitat socioecològica del llop: àrea d'estudi de la Vall d'Alinyà

Diagnosi de l'estat ecològic del sistema fluvial d'Alinyà

Optimización energética de los edificios de la Fundación Catalunya-La Pedrera en el Valle de Alinyà

2013-2014

Anàlisi integrada del cicle de laigua als nuclis rurals de muntanya a la vall d'Alinyà. El cas d'Alinyà, Llobera i Les Sorts.

Tendir cap a l'autosuficiència energètica a les masies de la Vall del Mig

Propuesta de ecoetiqueta para espacios de inters natural. Prueba piloto en la vall d'Alinyà.

Macròfits com a bioindicadors de la conca fluvial d'Alinyà

Anàlisi de la connectivitat ecològica de les aus necròfagues a la vall d'Alinyà i als espais circumveïns

Valoració del risc d'incendi a la vall d'Alinyà

Patrons de distribució de la flora invasora de la vall d'Alinyà, evolució de la presència i propostes de gestió des de la perspectiva de l'ecologia aplicada.

Diagnosi i anàlisi de la petjada de carboni en el cicle de vida dels residus municipals a la Vall d'Alinyà

El papel del pastoreo en la reducción de la carga de combustible en los bosques de la Vall d'Alinyà

2014-2015

Viabilitat de la reintroducció del duc (Bubo bubo) com a espècie nidificant a la Vall d'Alinyà

Estudi de la Viabilitat agronòmica i ambiental del conreu de la quinoa a la vall d'Alinya

Rehabilitació sostenible d'una borda al Tossal de la Migenca

Captura de carboni a la Vall d'Alinyà: el bosc de pi roig (Pinus sylvestris) a l'Obaga de Colldéu

Canvi ambiental global al municipi d'Alinyà

Impactes de la fauna silvestre al sector primari. La vall d'Alinyà

Anàlisi de la biodiversitat en les parcel·les agroforestals de la Vall d'Alinyà gestionades per augmentar la captura de carboni

Les activitats forestals no fusteres de la Vall d'Alinyà. De l'aprofitament tradicional a les potencialitats actuals

Caracterització hidroambiental de la Vall d'Alinyà

Estudi dels productes agroalimentaris de la Vall d'Alinyà i la rectoria

2015-2016

Valoració de l'estat ecològic del Riu d'Alinyà. Conservació biofísica i anàlisi de la qualitat de l’aigua

Anàlisi de la viabilitat del PAS i la millora de la seva gestió envers les aus necròfagues a la Vall d’Alinyà

Estudi de l’hàbitat de la Perdiu xerra (Perdix perdix) i de la viabilitat de la seva reintroducció a la Vall d’Alinyà

Infraestructures com a indicador de l'activitat ramadera de la Vall d'Alinyà

Agricultura ecològica a la vall d’Alinyà: quins conreus d’alt valor afegit es podrien implantar i anàlisi de la seva viabilitat ecològica i econòmica, exemple de les pomeres i plantes remeieres, aromàtiques i medicinals

Estudi de la població de cabirol (Capreolus capreolus) a la vall d'Alinyà i anàlisi dels conflictes socioeconòmics originats per la reintroducció de l'espècie a Catalunya

Els bolets d’Alinyà

La problemàtica de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) a la Vall d’Alinyà

Gestió cinegètica del Rupicapra pyrenaica pyrenaica a la Reserva Nacional de Caça del Cadí

2016-2017

Estudi, anàlisi i gestió ambiental del Senecio inaequidens i la Robinia pseudoacacia a la vall d'Alinyà

La reintroducció del conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) a la Vall d'Alinyà

Anàlisi de la interacció entre la gestió forestal i el gall fer (Tetrao urogallus) a la vall d'Alinyà

Arbres remarcables de la Vall d'Alinyà

2017-2018

Anàlisi sobre les perspectives del turisme de natura a Alinyà

Qualitat ecològic dels sistemes fluvials de la Vall d'Alinyà. Poblacions de vertebrats com a bioindicadors fluvials

Disseny d'un itinerari d'educació ambiental pel camí de Sant Ponç a la vall d'Alinyà

Anàlisi de la petjada de carboni generada per la presència i absència de PAS destinats a voltors a la muntanya d'Alinyà

Distribució del mussol pirinenc en un marc de canvi global: Alinyà

 

© 2008 ICTA - Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats